,
Do wakacji zostało dni... 39

Dzisiaj 5

Razem 132934

Rok szkolny 2014/2015

Koniec roku szkolnego
26 czerwca 2015
 
 
Wycieczka w góry
w dn. 31.05.2015 -  03.06.2015r.
 

 

 W dniach 31.05.2015 - 03.06.2015r. uczniowie szkoły podstawowej w Urlach byli na czterodniowej, planowanej już od jesieni, wycieczce w górach. W programie była wyprawa do Zakopanego, a tam dwugodzinne zabawy w Parku Wodnym, potem spacer Krupówkami – reprezentacyjną ulicąpołożoną w centrum miasta. Byliśmy także w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem i na największej skoczni narciarskiej w Polsce,usytuowanej na 120. metrze - Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza.  Byliśmy na szlakach górskich, m. in. na Gubałówce, skąd podziwialiśmy panoramę Zakopanego i całych polskich Tatr, a nawet ich słowackiej części.Niektórzy pierwszy raz jechali kolejką linową. W drodze powrotnej było zwiedzanie Krakowa.


 

GMINNY KONKURS  JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 5  edycja 1
21 maja  2015 r.
organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Urlach
I. CELE KONKURSU:
1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno - gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych szkół.
4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Podniesienie samooceny uczniów
6. Wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
  
II. TEMATYKA KONKURSU:
Gramatyka:
Zaimki osobowe : liczba pojedyncza i mnoga.
Przymiotniki dzierżawcze: liczba pojedyncza i mnoga
Czasowniki : to be, , can wszystkie formy i osoby.
Przyimki miejsca: in,  on,  under, behind.
Rzeczowniki: liczba pojedyncza i mnoga.
Liczebniki 1-20.
Pytania ogólne i szczegółowe, krótkie odpowiedzi yes/no.
Słownictwo:
Zwierzęta dzikie
Nazwy pomieszczeń i mebli w domu.
Przedmioty, które posiadamy: zegarek, piórnik, komiks, deskorolka,  .
Kolory,  odzież i obuwie.
Nazwy krajów anglojęzycznych.
Funkcje językowe:
Określanie położenia przedmiotów i pomieszczeń.
Podawanie miejsca zamieszkania, pochodzenia ludzi i  dzikich zwierząt.
Określanie umiejętności i posiadania różnych przedmiotów.
Określanie ulubionych potraw, ubrań, zwierząt, przedmiotów. 
II. UCZESTNICY KONKURSU:
Uczniowie klas IV –V szkół podstawowych Gminy Jadów.
IV. PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1. I etap - konkurs szkolny – odbywa się w poszczególnych szkołach i przeprowadzany jest według własnych regulaminów. Trzech uczniów – zwycięzców etapu szkolnego utworzy reprezentację szkoły do II etapu gminnego.
2. II etap - konkurs gminny – zostanie przeprowadzony w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Urlach 21 maja 2015 roku o godzinie 12: 00 według następującego regulaminu:
REGULAMIN II ETAPU - KONKURS GMINNY:
1. W konkursie gminnym uczestniczą uczniowie klas IV – V z poszczególnych szkół podstawowych Gminy Jadów, wyłonieni w I etapie – konkursów szkolnych (każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów).
2. Konkurs gminny będzie miał formę pisemną.
3. Konkurs gminny składał się będzie z jednej części  zawierającej 10 zadań sprawdzających 
czytanie ( 2 zadania), komunikację ( 2 zadania), słownictwo ( 3 zadania), gramatykę ( 3zadania).
Typy zadań:
a) prawda/ fałsz,
b) dopasowywanie części zdań,
c) uzupełnianie luk podanymi wyrazami,
d) układanie zdań w kolejności,
e) podpisywanie obrazków,
f) dopisywanie wyrazów do odpowiedniej listy,
g) tłumaczenie wyrazów polskich na język angielski,  
h) zakreślanie odpowiednich wyrazów.   
4. Prace pisemne oceni komisja powołana przez Dyrektora ZSP  w Urlach. Komisja dokona oceny prac zgodnie z opracowaną punktacja poszczególnych zadań.  Z przebiegu prac komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
5. Nagrody  otrzymują uczniowie, którzy uzyskali w konkursie najwięcej punktów.
6. Finał konkursu - ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się 21 maja  2015 r. w ZSP w Urlach .
7. Zgłoszenia udziału uczniów (telefoniczne) przyjmowane będą do 19 maja 2015 r