Zajęcia TUS-u w naszej szkole

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci, pobudzenie do refleksji , umożliwienie lepszego poznania, zrozumienia i docenienia siebie oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych. Dzieci uczą się panowania nad emocjami, rozwiązywania problemów, panowania nad emocjami. Tym razem uczniowie kl. II i III, V zainspirowani twórczością niepełnosprawnych artystów AMUN weszli w role i próbowali wykonać rysunki trzymając pędzel w ustach lub palcach stóp. To były trudne, ale bardzo pouczające zajęcia.