Odwiedziny w Loretto

Przed Bożym Narodzeniem odwiedzamy zawsze Domu Opieki Społecznej w Loretto. Pierniki oraz świąteczne życzenia zostały przekazane przez Szkolne Koło Wolontariatu.

Siostry i pensjonariusze przesyłają WIELKIE PODZIĘKOWANIA.