logo klor bez tla

,

POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW KL. I, II, III i V NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jadów z dnia 24 lipca 2013 r. informuję , iż rodzice uczniów kl. I, II, III i V szkoły podstawowej mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych na rok szkolny 2013/2014. Średni dochód netto na jednego członka rodziny dla uczniów kl. I nie może przekroczyć 539 zł, zaś uczniów kl. II, III, V – 456 zł. Dla klas I-III kwota dofinansowania do 225 zł, dla klasy V- 325 zł.
Pomoc finansowa zostanie wypłacona rodzicom lub prawnym opiekunom po okazaniu imiennej faktury, rachunku lub paragonu.
Termin składania wniosków do 6 września 2013 r.
Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj.

biplog