logo klor bez tla

,

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

na rok szkolny 2012/2013

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach

PRZEDMIOT

KLASA

TUTUŁ PROGRAMU, AUTOR

NR W SZKOLNYM ZESTAWIE

LATA OBOWIĄZYWANIA

Język polski

I V

Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej.    

B. Surdej,   A. Surdej

SPU/II/1/2012

2012- 2015

Język angielski

IV

Program nauczania języka angielskiego dla. Kl. IV-VI szkoły podstawowej.             E. Lewandowska

SPU/II/2/2012

2012 - 2015

Język rosyjski

IV

Program nauczania języka rosyjskiego . Kurs dla początkujących.        

A. Gawędzka - Ajechel

SPU/II/3/2012

2012 - 2015

Historia i społeczeństwo

IV

Program nauczania historii i społeczeństwa w kl. IV-VI szkoły podstawowej. Historia wokół nas.

SPU/II/4/2012

2012-2015

Matematyka

IV

Matematyka 2001. Program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. M. Dąbrowski,                    

P. Piskorski,                         W. Zawadzki

SPU/II/5/2012

2012 - 2015

Przyroda

I V

Przyrodo witaj! Program nauczania przyrody w kl. IV-VI szkoły podstawowej. 

E. Gromek, E. Kłos

SPU/II/6/2012

2012- 2015

Muzyka

IV

I gra muzyka. Program nauczania ogólnego muzyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej.  M. Gromek, G. Klich

SPU/II/7/2012

2012-2015

Plastyka

IV

Do dzieła. Program nauczania plastyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej.            

 J. Lukas, K. Onak

SPU/II/8/2012

2012 - 2015

Zajęcia informatyczne

IV

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.      

D. Kiałka, K. Kiałka

SPU/II/9/2012

2012 - 2015

Zajęcia techniczne

IV

Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w kl. IV-VI szkoły podstawowej. L. Łabecki

SPU/II/10/2012

2012 – 2015

Wychowanie fizyczne

IV

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie. Sport. Rekreacja.

U. Kierczak

SPU/II/11/2012

2012 -   2015

Wychowanie do życia w rodzinie

V

Program nauczania dla kl. IV-VI szkoły podstawowej. A. Sitarska, B. Strzemieczna

SPU/II/12/2012

2012-2014

Edukacja wczesnoszkolna

Kl. I

Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Program edukacji wczesnoszkolnej.

J. Faliszewska

SPU/I/13/2012

2012-2015

Język angielski

KL.I

Program nauczania języka angielskiego- szkoła podstawowa, edukacja wczesnoszkolna.                   M. Bogucka

SPU/I/14/2012

2012-2015

Wychowanie przedszkolne

6-latki

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej. M.Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska

PSU/P/15/2012

2012-2013

Wychowanie przedszkolne

5-latki

Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego.  J. Andrzejewska, J. Wierucka

PSU/P/16/2012

2012-2013

Wychowanie przedszkolne

3-4 latki

Wesołe przedszkole i przyjaciele. Program wychowania i edukacji przedszkolnej. M. Walczak-Sarao, D. Kręcisz

PSU/P/17/2012

2012-2013

biplog