logo klor bez tla

,

Załącznik nr1 do zarządzenia nr13/2011/2012 Dyrektora ZSP w Urlach z dnia 14.06.2012 r.

Wykaz podręczników

obowiązujących w ZSP Urle w roku szkolnym 2012/2013

 Klasa VI

L.P. Zajęcia edukacyjne Autor, wydawnictwo              Tytuł

       Uwagi

1. język polski H. Dobrowolska;     WSiP „Jutro pójdę w świat’- podręcznik do kształcenia literackiego wydanie wznowione.
2. Język angielski Brian ABBSwyd . Pearson Central Europe    Sp. z o.o. SKY HIGH 2 - podręcznik do języka angielskiego  
3. Historia R. Lolo, A. Pieńkowska , WSiP „ Historia wokół nas” podręcznik  
4. Matematyka M. Dobrowolska, Gdańskie Wyd.Oświatowe Matematyka 6. Podręcznik dla kl. 6 sp    
5. Przyroda E. Gromek, E. KłosWSiP Przyrodo witaj! 6 podręcznik do przyrody dla kl.6 .Prawa przyrody  
6. Język rosyjski   B. Gawędzik-Ajhel, A. ŻelezikWSiP „Cmyneнu 3” – podręcznik z ćwiczeniami; WSiP

Klasa V

l.p. Zajęcia edukacyjne Autor, wydawnictwo Tytuł Uwagi
1. język polski H. Dobrowolska; WSiP „Jutro pójdę w świat’- podręcznik do kształcenia literackiego nowe wydanie
2. Język angielski B. Abbs Wydawnictwo Pearson Central Europe SKY HIGH 2 - podręcznik do języka angielskiego  
3.  Historia R. Lolo WSiP. „ Historia wokół nas” podręcznik  
4. Matematyka M. Dobrowolska, Gdańskie Wyd. Oświatowe Matematyka 5. Podr. dla kl.5  
5. Przyroda A. Lewandowska WSiP „ Przyrodo witaj! 5” – podręcznik  
6. Język rosyjski B. Gawędzik-Ajhel,  A. ŻelezikWSiP „Cmyneнu 2” – podręcznik z ćwiczeniami; WSiP  

 KLASA IV

L.P. Zajęcia edukacyjne Autor, wydawnictwo Tytuł  Uwagi
1.

Język polski

H. Dobrowolska, U. DobrowolskaWydanie I WSiP 2012 Jutro pójdę w świat’- do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy czwartej szkoły podstawowej ,           nr dopuszczenia MEN 417/1/2012 
2. Język angielski Brian ABBS, Wydawnictwo Pearson Central Europe Sp.z o.o. SKY HIGH STARTER- podręcznik do języka angielskiego Nr dopuszczenia MEN:147/1/2009
3. Historia i społeczeństwo R. Lolo,                    A. Pieńkowska, wydanie I,              WSiP Sp. z o.o. ,2012 „ Historia wokół nas. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla kl.4 szkoły podstawowej. Nr dopuszczenia MEN 434/1/2012 
4. Matematyka J. Chodnicki, M. Dąbrowski,WSiP Sp. z o.o Matematyka 2001. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 4 Nr dopuszczenia MEN 303/1/2010 
5. Przyroda E. Gromek, E.KłosWSiP Sp. z o.o., Wydanie I , 2012 „ Przyrodo witaj! 4” – podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej Nr dopuszczenia MEN: 530/1/2012
6,. Język rosyjski B. Gawędzik-Ajhel,  A. ŻelezikWSiP Sp. z o.o. 2012 „Cmyneнu ” – podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 4 Nr dopuszczenia MEN: 381/1/2011
7. Plastyka J. Lukas, K. Onak,Nowa Era Sp. z o.o. „Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla kl. IV-VI szkoły podstawowej. Nr dopuszczenia MEN: 326/2011
8. Muzyka E. Korowajczyk,        M. Gromek          Nowa Era Sp. z o.o. „I gra muzyka” – podręcznik do muzyki dla kl. IV-VI szkoły podstawowej Nr dopuszczenia MEN: 589/1/2011
9. Zajęcia techniczne Lech Łabecki, Maria Łabecka Nowa Era Sp. z o.o Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas IV-VI nr dopuszczenia MEN 295/2010
10  Zajęcia informatyczne D. Kiałka, Grupa Wydawnicza Helion S.A.  „ Informatyka Europejczyka” podręcznik dla szkoły podstawowej kl. IV-VI Nr dopuszczenia MEN: 475/1/2012

 KLASA I

L.P. Zajęcia edukacyjne Autor, wydawnictwo Tytuł Uwagi
1. Edukacja wczesnoszkolna J. Faliszewska, W. Żaba-Żabińska,       G. Lech, wydawnictwo Grupa Edukacyjna S.A. Pakiet podstawowy „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła” Klasa 1. Podręcznik części 1-10 Nr dopuszczenia MEN: 80/1/2009
2. Język angielski C. Bruni, wydawnictwo Pearson Central Europe Sp. z o.o.  English Adventure 1 – podręcznik z zeszytem ćwiczeń, Multi Rum, DVD (wydanie uzupełnione)poziom podstawowy, Nr dopuszczenia MEN: 67/2/2009

 KLASA II

L.p. Zajęcia edukacyjne Autor, wydawnictwo                Tytuł Uwagi
1. Edukacja wczesnoszkolna J. Brzózka               K. Glinka,             K. Harmak WSiP Sp. z o.o. Pakiet „Razem w szkole”. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik   z ćwiczeniami cz.1-10 Nr dopuszczenia MEN: 88/1/2009
2 Język angielski Anne Worrall, poziom podstawowy, wydawnictwo Pearson Central Europe Sp. z o.o. English Adrenture 2 – podręcznik i zeszyt ćwiczeń Multi Rum, DVD . Wydanie uzupełnione Nr dopuszczenia MEN: 67/3/2010/z1 
3 Zajęcia z komputerem D. KiałkaGrupa Wydawnicza Helion S.A.  Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym.Cz. II Nr dopuszczenia MEN: 84/2/2009

 KLASA III

L.P. Zajęcia   edukacyjne

Autor, wydawnictwo

Tytuł

Uwagi

1. Edukacja wczesnoszkolna Jolanta Faliszewska, Grupa Edukacyjna S.A. „Odkrywam siebie i świat. Ja i moja szkoła”. Klasa 3. Podręcznik      cz. 1-5 nr dopuszczenia MEN: 80/4/2011
2 Edukacja wczesnoszkolna Jolanta Faliszewska, Grupa Edukacyjna S.A. „Odkrywam siebie i świat. Ja i moja szkoła”. Klasa 3. Podręcznik      cz. 6-10 nr dopuszczenia MEN: 80/5/2011
3 Język angielski Anne WorrallWydawnictwo Pearson Central Europe Sp. z o.o. - Engish Adrenture 3 – podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Multi Rum, DVDWydanie uzupełnione nr dopuszczenia MEN 67/4/2010/z1 
4 Zajęcia z komputerem D. Kiałka Wydawnictwo Helion Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym cz. III. nr dopuszczenia MEN 84/3/2009  

 Wykaz podręczników został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.05.2012 r.

i wprowadzony zarządzeniem dyrektora do użytku w roku 2012/2013.

biplog