logo klor bez tla

,

WYPRAWKA SZKOLNA 2012

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706) oraz Zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Jadów z dnia 9 lipca 2012 r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków Dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Urlach informuje, że od 20 sierpnia 2012 r. do 5 września 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów kl. I, II, III i IV szkoły podstawowej w ramach programu „Wyprawka szkolna”.                              

Dofinansowaniem objęci są:                                                                                                                          

1. uczniowie kl. I , u których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł netto .                    

2. uczniowie kl. II-IV , u których dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto.

Wnioski do pobrania ze strony internetowej - "Wyprawka szkolna" lub w sekretariacie szkoły.

biplog