logo klor bez tla

,

Podsumowanie AKCJI: DEFIBRYLACJA. Uratuj życie!

Szkolna AKCJA DEFIBRYLACJA zakończona!
Z ogromną radością informujemy, że na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach został zainstalowany defibrylator zewnętrzny AED!
Nasza harcerska, uczniowska i społeczna akcja została zakończona pomyślnie i od dziś każdy potrzebujący pomocy będzie mógł skorzystać z urządzenia AED.
Urządzenie mogliśmy zakupić dzięki zaangażowaniu całej naszej społeczności.
Środki na urządzenie AED zebrano:
- 1.678 zł – kiermasz wielkanocny - uczniowie i nauczyciele;
- 1.178,50 zł – zbiórka do puszek w Urlach – harcerze i rodzice;
- 1.328,64 zł – zbiórka do puszek w Jadowie- harcerze i rodzice;
- 1.200, 00 zł – darowizny wpłacone na konto Rady Rodziców;
- 3.413,86 zł – wpłaty darowizn od nauczycieli i pracowników ZSP w Urlach.
Koszt całego urządzenia: 8.799 zł
Wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy!
Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny to nowoczesne i niezawodne urządzenia. Po włączeniu sam udziela wskazówek dotyczących kolejnych czynności wymaganych do przeprowadzenia analizy rytmu serca i defibrylacji. Dzięki systemom analizy krzywej elektrokardiograficznej defibrylator potrafi rozpoznać zaburzenia rytmu serca, które prowadzą do zatrzymania krążenia, a gdy je wykryje – przygotować się do dostarczenia odpowiedniej energii. Po wykryciu zaburzeń rytmu samodzielnie dostarcza energię.
Program publicznego dostępu do defibrylacji (Public Access Defibrillation Program) to inicjatywa mająca na celu zwiększenie dostępności zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych oraz zachęcenie świadków nagłego zatrzymania krążenia do podejmowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z ich wykorzystaniem. Według pierwotnych założeń tego programu, aby zwiększyć przeżywalność osób, u których doszło do zatrzymania akcji serca w miejscu publicznym, należy stworzyć możliwość szybkiego przeprowadzenia defibrylacji przez przygodnych świadków zdarzenia, jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.
Taką możliwość stworzyliśmy – użycie defibrylatora zwiększa szanse na przeżycie o 70%.
Można znaleźć nasza lokalizację w Aplikacji: Ratownik – Centrum Ratownictwa.
 

biplog

  18 Logo programu

 

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1

 

 

 • 19.jpg
 • ala_milczarek_dyplom.jpg
 • biblio.jpg
 • Bohateron-dyplom-urszula-nieborek-1.jpg
 • Bohateron-dyplom-zespol-szkolno-przedszkolny-w-urlach-1.jpg
 • dypl996.jpg
 • dypl997.jpg
 • dypl997a.jpg
 • dypl998.jpg
 • dypl999.JPG
 • dypl9996.jpg
 • dypl9998.jpg
 • dypl9999.jpg
 • dyplom.png
 • dyplom_rudnik_j.-1.jpg
 • dyplom_sport_2.jpg
 • dyplom_sport_14.jpg
 • dyplom_sport_21.jpg
 • filip_rudnik_dyplom.jpg
 • pamieta.jpg