logo klor bez tla

,

Rozpoczęcie zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Urlach 

 
       Zajęcia dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynają się 1 września 2021r. 
Przedszkole pracuje od godz. 7.00 do godz. 17.00
Dzieci rozpoczynają i kończą zajęcia zgodnie z czasem pobytu zadeklarowanym przez rodziców.
Nie ma oficjalnego, wspólnego rozpoczęcia zajęć.  
        Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane w wiadomościach mailowych na adresy  wpisane przez rodziców w kartach zgłoszenia. Wyprawka dla przedszkolaków zostanie zakupiona ze środków przekazanych na konto Rady Rodziców. 
 
                                                                                                                   Dyrektor 
                                                                                                             Aniela Dobosiewicz

biplog