logo klor bez tla

,
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP w Urlach
        Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  nauczyciela wychowania fizycznego została wybrana kandydatura Pana Łukasza Rudnika.
Uzasadnienie:
Kandydat spełniał wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko i uzyskał największą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wykazał się wymaganą wiedzą merytoryczną  w zakresie zadań związanych z pracą w szkole na  stanowisku nauczyciela .
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach
 Aniela Dobosiewicz

biplog