logo klor bez tla

,

Naszych nowych przedszkolaków zapraszamy na dni adaptacyjne które odbędą się w dniach 28 29 i 30 sierpnia w godzinach 9 11png

Rozpoczęcie zajęć w przedszkolu

Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym im. Janusza Korczaka w Urlach rozpoczynają się 1 września 2023r.

Dzieci przychodzą do przedszkola zgodnie z zadeklarowanymi wcześniej godzinami.

Prosimy o przyniesienie PODPISANYCH kapci i worków z ubraniami na zmianę oraz kompletu pościeli (Biedronki).

Zapraszamy!Projekt bez nazwy 2 800x600

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Urlach odbędzie się w poniedziałek, 4.09.2023r. o godz. 9.00. Zapraszamy! Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje strój galowy.
Harmonogram dowozów w tym dniu zostanie wysłany na Librusie.
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 20232024

Zapisy na obiady na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,
uprzejmie informuję, że obiady dla dzieci szkolnych będą dostępateringne od 11 września.

DEKLARACJĘ KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 06.09.2023.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2023/2024

OBIADY SZKOLNE - WRZESIEŃ 2023r.
15 dni x 6zł = 90zł

Płatności za wrzesień należy dokonać najpóźniej do 8 września 2023r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VIII Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Urlach

na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023,

które odbędzie się 1 września 2022r. o godz. 9.00.

Zapisy na obiady szkolne w roku szkolnym 2022/2023 do 7 września 2022r.

Należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY i złożyć w sekretariacie szkoły.

Karta obiadowa do pobrania lub dostępna w sekretariacie.

 

OBIADY SZKOLNE - WRZESIEŃ 2022r.

15 dni x 4zł = 60zł

Płatność za wrzesień najpóźniej do 12 września 2022r. Brak terminowej wpłaty za dany miesiąc skutkuje wstrzymaniem wydawania posiłku.

Stołówka dla szkoły będzie czynna od 12 września.

                       Harmonogram dowozów na czwartek (02.09) i piątek (03.09)

7.05      Dębe Duże
7.10      Iły (przy ul. Kuropatwy 29)
7.13      Strachów (przy ul. Nadliwie20)
7.15      Strachów (przy 23A)
7.16      Strachów (przy nr 43)
7.19      Kukawki 1 (skrzyżowanie)
7.20      Kukawki 2 (Dom weselny)
7.21      Kukawki 3 (Kościół)
7.23      Adampol 1 (przy nr 70)
7.25      Adampol 2 (przy nr 12A)
7.26      Urle Szkoła
7.40      Jadów Szkoła
7.42      Nowy Jadów
7.45      Borzymy
7.49      Urle Szkoła

Odwozy (2.09 i 3.09)

14.45      po 7 lekcjach
15.40      po 8 lekcjach

                                 Rozpoczęcie roku szkolnego - harmonogram dowozów

7.50      Jadów Szkoła (parking)
8.05      Dębe Duże
8.10      Iły (przy ul. Kuropatwy 29)
8.13      Strachów (przy ul. Nadliwie20)
8.15      Strachów (przy 23A)
8.16      Strachów (przy nr 43)
8.19      Kukawki 1 (skrzyżowanie)
8.20      Kukawki 2 (Dom weselny)
8.21      Kukawki 3 (Kościół)
8.23      Adampol 1 (przy nr 70)
8.25      Adampol 2 (przy nr 12A)
8.26      Urle Szkoła

Odwóz po Rozpoczęciu roku szkolnego - ok. godz. 10.00.

Msza Św. w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach o godz. 8.00

Rozpoczęcie zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Urlach 

 
       Zajęcia dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynają się 1 września 2021r. 
Przedszkole pracuje od godz. 7.00 do godz. 17.00
Dzieci rozpoczynają i kończą zajęcia zgodnie z czasem pobytu zadeklarowanym przez rodziców.
Nie ma oficjalnego, wspólnego rozpoczęcia zajęć.  
        Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane w wiadomościach mailowych na adresy  wpisane przez rodziców w kartach zgłoszenia. Wyprawka dla przedszkolaków zostanie zakupiona ze środków przekazanych na konto Rady Rodziców. 
 
                                                                                                                   Dyrektor 
                                                                                                             Aniela Dobosiewicz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach 2 września o godz. 8.30

Inauguracja roku szkolnego

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Urlach
odbędzie się 3 września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9.00.
 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Przedszkolu Samorządowym w Urlach
rozpoczynamy od 3 września 2018 r.
Przedszkole pracuje od godz. 7.30 do 16.30 . 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Przedszkole - piątek, 1 września 2017 r. o godz. 7.30,

Szkoła Podstawowa - poniedziałek, 4 września, godz. 9.00


Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Urlach
czwartek, 1 czerwca 2016 r. 
Godz. 8.00 - Msza św. w koszkole,
godz. 9.00 - uroczystość w szkole.
 
 
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP w Urlach
        Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  nauczyciela wychowania fizycznego została wybrana kandydatura Pana Łukasza Rudnika.
Uzasadnienie:
Kandydat spełniał wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko i uzyskał największą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wykazał się wymaganą wiedzą merytoryczną  w zakresie zadań związanych z pracą w szkole na  stanowisku nauczyciela .
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach
 Aniela Dobosiewicz

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Urlach ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

   1. nauczyciel wychowania fizycznego – niepełny wymiar (zgodnie z organizacją roku) zatrudnienie od 1 września 2015 r. na podstawie umowy o pracę .
   2. psycholog – niepełny wymiar (zgodnie z organizacją roku) zatrudnienie od 1 września 2015 r. na podstawie umowy o pracę .
I. Wymagania niezbędne:
   1. Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.
   2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
   3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   4. Obywatelstwo Polskie.
   5. Nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania podstawowe:
   1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji
   2. Otwartość na nowatorskie, niestandardowe metody pracy z dziećmi
   3. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, inicjatywa, umiejętności organizacyjne
III. Mile widziane:
   1. Umiejętność obsługi komputera.
   2. Zainteresowania i umiejętności, które można wykorzystać w pracy z dziećmi.
   3. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
Wymagane dokumenty:
   1. List motywacyjny lub podanie o zatrudnienie oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
   2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
   4. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
   5. Kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
   6. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie.
   7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
   8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godz. 14.00 pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach, Ulm Żwirki i Wigury 4, 05-281 Urle lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 256754915. Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przekazana kandydatom i umieszczona na stronie internetowej szkoły www.spurle.pl.

                                                                                                 Dyrektor ZSP w Urlach 
                                                                                                      Aniela Dobosiewicz

Dożywianie dzieci w szkołach od września 2014r.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie informuje, że rodzice zainteresowani pokrywaniem kosztów dożywiania dzieci w szkołach od września 2014r. powinny złożyć niezbędne dokumenty do dnia 22 sierpnia 2014r.
 
 
 

POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW KL. I, II, III i V NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jadów z dnia 24 lipca 2013 r. informuję , iż rodzice uczniów kl. I, II, III i V szkoły podstawowej mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych na rok szkolny 2013/2014. Średni dochód netto na jednego członka rodziny dla uczniów kl. I nie może przekroczyć 539 zł, zaś uczniów kl. II, III, V – 456 zł. Dla klas I-III kwota dofinansowania do 225 zł, dla klasy V- 325 zł.
Pomoc finansowa zostanie wypłacona rodzicom lub prawnym opiekunom po okazaniu imiennej faktury, rachunku lub paragonu.
Termin składania wniosków do 6 września 2013 r.
Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj.

WYPRAWKA SZKOLNA 2012

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706) oraz Zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Jadów z dnia 9 lipca 2012 r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków Dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Urlach informuje, że od 20 sierpnia 2012 r. do 5 września 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów kl. I, II, III i IV szkoły podstawowej w ramach programu „Wyprawka szkolna”.                              

Dofinansowaniem objęci są:                                                                                                                          

1. uczniowie kl. I , u których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł netto .                    

2. uczniowie kl. II-IV , u których dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto.

Wnioski do pobrania ze strony internetowej - "Wyprawka szkolna" lub w sekretariacie szkoły.

W N I O S E K

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów

klas I-IV Szkoły Podstawowej w Urlach na rok szkolny 20012/2013

„Wyprawka szkolna”

cały wniosek: wniosek

Załącznik nr1 do zarządzenia nr13/2011/2012 Dyrektora ZSP w Urlach z dnia 14.06.2012 r.

Wykaz podręczników

obowiązujących w ZSP Urle w roku szkolnym 2012/2013

Wykaz zeszytów ćwiczeń

obowiązujących w ZSP Urle   w roku szkolnym 2012/2013

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

na rok szkolny 2012/2013

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach

biplog

  18 Logo programu

 

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1

 

 

 • 19.jpg
 • ala_milczarek_dyplom.jpg
 • biblio.jpg
 • Bohateron-dyplom-urszula-nieborek-1.jpg
 • Bohateron-dyplom-zespol-szkolno-przedszkolny-w-urlach-1.jpg
 • dypl996.jpg
 • dypl997.jpg
 • dypl997a.jpg
 • dypl998.jpg
 • dypl999.JPG
 • dypl9996.jpg
 • dypl9998.jpg
 • dypl9999.jpg
 • dyplom.png
 • dyplom_rudnik_j.-1.jpg
 • dyplom_sport_2.jpg
 • dyplom_sport_14.jpg
 • dyplom_sport_21.jpg
 • filip_rudnik_dyplom.jpg
 • pamieta.jpg