logo klor bez tla

,

Dzień otwarty 2

Jadłospis 26.02-01.03.2024

PRZEDSZKoLE 1

Konkurs plastyczny
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.
 
 
729x308
Rodzice dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w następnym roku szkolnym są zobowiązani do złożenia KARTY KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 w sekretariacie szkoły lub przesłanie skanu mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 29.02.2024r.
Proszę o wypełnienie odpowiednich druków: opieka w trybie całodziennym lub pięciogodzinnym.
Druki dostępne są w sekretariacie i na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Dzieci, które uczęszczają do przedszkola i złożą deklarację nie obowiązuje rekrutacja.
Niezłożenie deklaracji skreśla automatycznie dziecko z listy przedszkolaków w roku 2024/2025.
Rekrutacja dla nowych dzieci i pierwszoklasistów rozpoczyna się 1 marca 2024r., trwa do 31 marca 2024r.
Druki będą udostępnione na stronie internetowej szkoły, gminy oraz dostępne w sekretariacie szkoły.

png 20230210 162741 00002

Rekrutacja do przedszkola i do klasy 1
na rok szkolny 2022/2023
od 1.03. do 31.03.2022r. będzie trwała rekrutacja do przedszkola i do klasy 1 na rok szkolny 2022/2023. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wnioski dostępne w załączniku. 
Załącznik 1 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
Załącznik 2 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
  
WNIOSKI DO POBRANIA:
 1. Wniosek o przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach - Wniosek
 2. Wniosek/Zgłoszenie dziecka zamieszkującego na terenie obwodu szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2022/2023 - Wniosek / zgłoszenie
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do pierwszej klasy szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach - Wniosek
Rekrutacja do przedszkola i do klasy 1
na rok szkolny 2021/2022
 
      Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jadów z dnia 2 lutego 2021r. od 1.03. do 31.03.2021r. będzie trwała rekrutacja do przedszkola i do klasy 1 na rok szkolny 2021/2021. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wnioski dostępne w załączniku. 
 
Załącznik 1Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
 
Załącznik 2 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
  
WNIOSKI DO POBRANIA:
 1. Wniosek o przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach - Wniosek
 2. Wniosek/Zgłoszenie dziecka zamieszkującego na terenie obwodu szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2021/2022 - Wniosek/Zgłoszenie
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do pierwszej klasy szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach - Wniosek
Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Urlach
na rok szkolny 2019/2020
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Jadów z dnia 23 stycznia 2019 r., Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach ogłasza terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Przedszkola Samorządowego w Urlach na rok szkolny 2019/2020.
Terminy postępowania rekrutacyjnego :
1) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola - od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 14.00
2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 5 kwietnia 2019 r.
3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 9 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 .
4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz.14.00
5) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola - dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 .
Druki dostępne od 18.02.2019 r. w sekretariacie lub na stronie www.spurle.pl
Poprawnie wypełnione i podpisane wnioski wraz z wymaganymi, podpisanymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie ZSP w Urlach do 29. 03.2019 r. do godziny 14:00
 

Rekolekcje Wielkopostne 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach
Rekolekcje prowadzi Salezjanin Ks. Sławomir Łubian
18.02.2018 - Niedziela
godz. 8.00 - Msza Św. z nauką ogólną
godz. 10.00 - Msza Św. z nauką ogólną
godz. 12.00 - Msza Św. z nauką dla dzieci
19.02.2018 - Poniedziałek - Dzień Pokutny
godz. 9.00 - Nabożeństwo pokutne dla dorosłych i młodzieży
godz. 11.00 - Nabożeństwo pokutne dla dzieci
godz. 18.00 - Nabożeństwo pokutne dla dorosłych
20.02.2018 - Wtorek
godz. 8.00 - Msza Św. z nauką ogólną
godz. 11.00 - Msza Św. z nauką dla dzieci
godz. 18.00 - Msza Św. z nauką ogólną
21.02.2018 - Środa
godz. 9.00 - Msza Św. dla dzieci

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OKRESIE

19- 21 lutego 2015 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VI.
Dzieci przychodzą do kościoła pod opieką rodziców lub mogą skorzystać z autobusu szkolnego.
19, 20 lutego 2018 r.
¾  10.30 - dowóz dzieci do Kościoła: Iły, Strachów, Kukawki, Adampol, Urle szkoła,
¾  11:00 - 12.00 msza święta,
¾  12:00 - powrót autobusem do domu – Kościół, Urle - szkoła, Adampol, Kukawki, Strachów, Iły.
21 lutego 2018 r.
¾  8.30 - dowóz dzieci do Kościoła: Iły, Strachów, Kukawki, Adampol, Urle szkoła,
¾  9:00 - 10.00 msza święta,
¾  10:00 - powrót autobusem do domu – Kościół, Urle szkoła, Adampol, Kukawki, Strachów, Iły.
Za organizację rekolekcji na terenie kościoła szkoła nie odpowiada.
Dla dzieci, które nie będą brały udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej zgodnie z obowiązującym w tym dniu planem lekcji dla danej klasy.
Nauczyciele w czasie Rekolekcji Wielkopostnych wykonują inne czynności na terenie szkoły zlecone przez dyrektora. 
 

Dzień otwarty w przedszkolu

W środę, 8 marca 2017 r. od godz. 9.30 do godz. 11.00
zapraszamy na dzień otwarty
do Przedszkola Samorządowego w Urlach

zaproszenie

 
Zasady rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Urlach
na rok szkolny 2015/2016
  
   Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje siękandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
   Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolnew przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci 5-letnie zamieszkałe na terenie Gminy Jadów w obwodzie przyjmowane są do przedszkola z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Rekrutacja dotyczy dzieci 3 i 4 letnich oraz 5-latków zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się poprzez składanie wniosków.
System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (I postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów ustawowych, II postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów gminnych).
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklarację dotyczącą kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 
 
Terminarz rekrutacji:
 • do 28  lutego 2015 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub zgłoszenia dla dzieci z obwodu objętych obowiązkiem przygotowania przedszkolnego.
 • do 31 marca 2015 r. –  przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
 • 10 kwietnia 2015 r. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są przedszkolu. Ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową.
 • 10-16 kwietnia 2015 r. – złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów ustawowych; potwierdzenie woli przyjęcia.
 • 23 kwietnia 2015 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do przedszkola
 • 25 kwietnia – 8 maja 2015 r.- podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – terminy ustala dyrektor przedszkola.  /Podpisanie umowy dotyczy dzieci korzystających z przedszkola więcej niż 5 godzin/.
 • po 11 maja 2015 r.– rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualniedyrektor przedszkola
 
Kryteria rekrutacji
 
Kryteria główne- ustawowe
(I etap postępowania rekrutacyjnego)

spełnia

Nie spełnia

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

   

Dziecko niepełnosprawne

   

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

   

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

   

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

   

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

   

Dziecko objęte pieczą zastępczą

   
 
    Dodatkowe gminne kryteria- II etap rekrutacji zostaną ustalone przez organ prowadzący  i przyjęte uchwałą Rady Gminy.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.spurle.pl  lub w sekretariacie od 5.03.2015 r. 
Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji do przedszkola można uzyskać osobiście w sekretariacie Przedszkola Samorządowego w Urlach, pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 256754915.  

Zapraszamy!

Uwaga Rodzice!

Zapraszamy na zebranie podsumowujące I semestr,

które odbędzie się 11 lutego 2015 r. o godzinie 17

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 10 lutego 2015 r. o godz. 17.

 

biplog