NA STRONĘ

Uwaga Uczniowie i Rodzice! 

Przypominam o sprawdzeniu, czy na legitymacji szkolnej znajduje się nr PESEL.
Jeśli jeszcze ktoś nie dopełnił tej formalności - zapraszam do szkoły w celu uzupełniena  numeru. 
Brak numeru PESEL na legitymacji skutkuje mandatem wystawionym przez kontrolerów Kolei Mazowieckich.

 

biplog