"Hej szli do szopy.."szopki_15.jpg

    Początkowo szopki powstawały tylko przy klasztorach franciszkańskich, jednak z czasem tradycja ich budowania rozpowszechniła się w całej Europie.

W Polsce tradycja ta zapoczątkowana została w XIII wieku przez zakon franciszkanów, a w naszej szkole te piękną tradycję zapoczątkowała nasza katechetka - Pani Jadwiga Ołdak. Szopki wykonane przez uczniów cieszyły się dużą oglądalnością, a za ich wykonanie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.

U. Nieborek