logo klor bez tla

,
Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Urlach
na rok szkolny 2019/2020
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Jadów z dnia 23 stycznia 2019 r., Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach ogłasza terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Przedszkola Samorządowego w Urlach na rok szkolny 2019/2020.
Terminy postępowania rekrutacyjnego :
1) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola - od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 14.00
2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 5 kwietnia 2019 r.
3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 9 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 .
4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz.14.00
5) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola - dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 .
Druki dostępne od 18.02.2019 r. w sekretariacie lub na stronie www.spurle.pl
Poprawnie wypełnione i podpisane wnioski wraz z wymaganymi, podpisanymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie ZSP w Urlach do 29. 03.2019 r. do godziny 14:00