Prezentacja Kandydatów na Patrona Szkoły
Jan Paweł II - papież JPII
Janusz Korczak Korczak1   Korczak2
Stefan Wyszyński - kardynał Wyszyński 
 

biplog