logo klor bez tla

,

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Lista przedszkolaków do Przedszkola Samorządowego im. Janusza Korczaka w Urlach oraz uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Urlach dostępne są na tablicy ogłoszeń.

kondolencje

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Urlach na rok szkolny 2024/2025

Rodziców wszystkich zakwalifikowanych dzieci do przedszkola proszę o dostarczenie do placówki do dnia 24.04.2024r. Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025, potwierdzającego gotowość dziecka do edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola - do pobrania

Lista kandydatów zakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Urlach na rok szkolny 2024/2025

Rodziców wszystkich zakwalifikowanych dzieci do pierwszej klasy proszę o dostarczenie do placówki do dnia 24.04.2024r. Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025, potwierdzającego gotowość dziecka do edukacji szkolnej w naszej placówce.

Oświadczenie woli przyjęcia do pierwszej klasy - do pobrania

Wypełnione oświadczenia woli prosimy o dostarczenie osobiście do sekretariatu ZSP w Urlach lub mailowo skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Oferta edukacyjna
 
W dniu 26.04.2023r. ZSP w Urlach gościł przedstawicieli Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne i Szkoła Branżowa w Jadowie.
W pachnący i smakowity sposób zachęcali uczniów kl. VIII do zapoznania się z ofertą edukacyjną dla absolwentów szkół podstawowych 👩‍🎓👨‍🎓📚
U.Nieborek
 

💕 Szkolne Koło Wolontariackie serdecznie dziękuje za udział w szkolnej akcji charytatywnej "Kiermasz wielkanocny", której celem była zbiórka na sztandar szkolny. 💕

U.Nieborek

Konkurs na logo szkoły i przedszkola
Konkurs trwa do końca kwietnia 2023 roku
Konkurs logo

LIST DO RODZICÓW SZTANDAR 1

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Urlach na rok szkolny 2023/2024

Rodziców wszystkich zakwalifikowanych dzieci do przedszkola proszę o dostarczenie do placówki do dnia 21.04.2023r. Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, potwierdzającego gotowość dziecka do edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola - do pobrania

Lista kandydatów zakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Urlach na rok szkolny 2023/2024

Rodziców wszystkich zakwalifikowanych dzieci do pierwszej klasy proszę o dostarczenie do placówki do dnia 21.04.2023r. Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024, potwierdzającego gotowość dziecka do edukacji szkolnej w naszej placówce.

Oświadczenie woli przyjęcia do pierwszej klasy - do pobrania

Wypełnione oświadczenia woli prosimy o dostarczenie osobiście do sekretariatu ZSP w Urlach lub mailowo skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

W dniach 25.04.-29.04.2022r. odbywa się postępowanie uzupełniające do Przedszkola Samorządowego w Urlach oraz pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Urlach. 

Prosimy o składanie wniosków do dnia 29.04.2022r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Wniosek o przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach

Wniosek/Zgłoszenie dziecka zamieszkującego na terenie obwodu szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2022/2023

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do pierwszej klasy szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach

zyczenia

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Urlach na rok szkolny 2022/2023

Rodziców wszystkich zakwalifikowanych dzieci do przedszkola proszę o dostarczenie do placówki do dnia 21.04.2022 r. Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, potwierdzającego gotowość dziecka do edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola - do pobrania

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Urlach na rok szkolny 2022/2023

Rodziców wszystkich zakwalifikowanych dzieci do pierwszej klasy proszę o dostarczenie do placówki do dnia 21.04.2022 r. Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, potwierdzającego gotowość dziecka do edukacji szkolnej w naszej placówce.

Oświadczenie woli przyjęcia do pierwszej klasy - do pobrania

 

Wypełnione oświadczenia woli prosimy o dostarczenie osobiście do sekretariatu ZSP w Urlach lub mailowo skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 


 Plan zajęć zdalnych:  Plan.pdf

Wiosenna przerwa świąteczna
Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020. Wiecej informacji na stronie: 
ZARZĄDZENIE
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432) ze zmianami z dn. 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1245, §5) w sprawie organizacji roku szkolnego po uzgodnieniu z Rada Pedagogiczną i Organem Prowadzącym, zarządzam, co następuje:
§1 Ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:
    29, 30 kwietnia 2019 r. 
    2 maja 2019 r.
W tych dniach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

Dyrektor szkoły
Aniela Dobosiewicz

 

Szanowni Rodzice!
W związku z brakiem informacji o odwołaniu czy zawieszeniu strajku informuję, że zajęć dydaktycznych w szkole i przedszkolu nie będzie do odwołania. Po raz kolejny proszę Rodziców o zapewnienie opieki swoim dzieciom w tym czasie. Jednocześnie informuję, że dla tych dzieci, których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki będą organizowane zajęcia opiekuńcze. Proszę Rodziców zainteresowanych taką formą opieki o informacje pod numerem tel. 256754915, wiadomość: 510093922, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub dziennik elektroniczny, gdyż szkoła musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu oraz wystarczającą liczbę opiekunów. Nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku są oddelegowani do pracy w komisji egzaminacyjnej i zostałam sama.
Proszę o zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji - jest to bardzo trudny czas dla nas wszystkich – uczniów, rodziców i nauczycieli.
 
Z poważaniem
Aniela Dobosiewicz 
Dyrektor ZSP w Urlach 

 

Szanowni Rodzice!
W dniu 19.04.2019 r. zakończona została akcja strajkowa pracowników ZSP w Urlach. W związku z powyższym informuję, że od 24.04.2019 r. (środa) lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem. 
Od wtorku 23 kwietnia Przedszkole pełni dyżur.
 
Z poważaniem     
Dyrektor ZSP w Urlach     
Aniela Dobosiewicz     
Szanowni Rodzice!
Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach referendum, pracownicy opowiedzieli się za strajkiem.
                W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także na terenie naszej placówki i trwać będzie do odwołania. Zdaję sobie sprawę, ze protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny do 4 kwietnia 2019 r., aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia opiekuńcze w placówkach kultury, świetlicach. Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.
       Z poważaniem
Dyrektor ZSP w Urlach
Aniela Dobosiewicz 
 
 
Szanowni Rodzice!
Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach referendum, pracownicy opowiedzieli się za strajkiem.
                W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także na terenie naszej placówki i trwać będzie do odwołania. Zdaję sobie sprawę, ze protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu wychowawcy w formie pisemnej do 4 kwietnia 2019 r., aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia opiekuńcze w placówkach kultury, świetlicach. Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania przedszkola zostaną Państwu przekazane przez stronę internetową szkoły: www.spurle.pl niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.
Z poważaniem
Dyrektor ZSP w Urlach
Aniela Dobosiewicz
 
Uwaga!
Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora  z dnia 29 września 2017 roku dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:
30 kwietnia 2018 r. - poniedziałek,
2 maja 2018 r. - środa,
4 maja 2018 r. - piątek,
1 czerwca 2018r. - piątek.
Ustawowo wolnymi od pracy są dni: 1 maja i 3 maja 2018 r.
Przedszkole pełni dyżur dla dzieci, które zostały zapisane na te dni i za które dokonana zostanie do piątku 27 kwietnia opłata za wyżywienie.
Konkurs Ekologiczny
"Kształtowanie postaw proekologicznych
w Gminie Jadów"
 

Gminny Konkurs Ekologiczny
"Jak chronić środowisko?"
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie
25 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach

Międzyszkolny
KONKURS INFORMATYCZNY
dla klas V i VI
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach zaprasza uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych Gminy Jadów do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym, który odbędzie się 29 maja o godz.10.00 w szkole w Urlach.
 

biplog